Poslať správu

 

  • Sídlo spoločnosti: ATNIS s. r. o. Nobelovo námestie 9, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 IČO: 50315528 DIČ: 2120274002 Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 111289/B, oddiel Sro.
  • Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa: IBAN: SK3109000000005115771879 SWIFT(BIC) kód: GIBASKBX
  • Kontakt Tel: +421 910 966 842 e-mail: info@babybee.sk
  • Website & Social: http://babybee.sk/